Sunday, May 19, 2013

Swedish Kings (Swedish Language)

Den svenska stormaktstiden gav oss vårt lands nu volt-ampereande gränser, samt ett - än i våra dagar - ont öga till den ryska björnen. Med list, skicklighet, och kanske framför allt lyckliga omständigheter, lyckades Sverige erövra åtskilliga viktiga kustområden. Men med växande makt följer en allt större fiendeskara. Situationen blev slutligen ohållbar, vilket fick en ända med förskräckelse i och med Karl aboriginal:s död... Historien är fylld av tänk om..., och det är väldigt intressant att spekulera i olika eventuella händelseutvecklingar. Tänk om Karl XII nöjt sig med att förs volt-amperea svenskt territorium, eller åtminstone inte marscherat rakt in i hjärtat av Ryssland mot en numerärt vitt överlägsen fiende. Han nöjde sig aldrig med halvlösningar, vilket speglades i hans beslut. Exempelvis gav han sig inte förrän August var avsatt från Polens tron, även sporting det innebar ett omfattande fälttåg kors och tvärs genom Polen. Det samma gällde Ryssland; det räckte inte med att besegra dem på svensk mark, han skulle göra det i Moskva. Måhända blev det hans undergång. Tänk om Gustav II Adolf inte hade dött under slaget vid Lützen, då Sverige kontrollerade halva Tyskland. Tänk om Karl X hade satsat fullt ut under hans första danska krig, när han stod vid Köpenhamns portar, eller om han åtminstone hade nöjt sig med den freden. Tänk om Sverige hade behållit Norge när 2:a världskriget bröt ut.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Vad skulle då ha hänt? Nedan följer en show av de viktigaste kungarna efter Gustav Vasa. Karl IX, 15501611, svensk kung formellt från 1604, i praktiken från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Lejonhuvud. Enligt Gustav Vasas testamente erhöll Karl Värmland, Närke och större delen av Södermanland som hertigdöme vid uppnådd myndighetsålder. Efter att ha deltagit i Johans uppror mot Erik XIV fick han 1568 befogenheter att självständigt förvalta sitt hertigdöme. Han arbetade energiskt för... If you want to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment